Cool Kids, Angsthåndtering

Angstbehandling for børn og unge.

Cool Kids angstbehandling er et evidensbaseret forløb for børn og unge. Det er et familiebaseret gruppeforløb, hvilket betyder at forældrene deltager i forløbet.

Når dit barn er ramt af angst, er hele familien ramt. Cool Kids og Chilled angstbehandling har 60 – 80.% succesrate.

Forløbet er et gruppeforløb med andre børn eller unge, som har samme udfordringer. Ved at barnet eller den unge møder andre, der kender til angst og de begrænsninger, det sætter for barnet/den unges liv, møder de en vigtig forståelse, som er svær at finde hos andre, fordi det er svært for udeforstående at forstå angsten. Forløbet strækker sig over 10 uger på ca. 1½ time pr. gang. Det er tilrettelagt med et fast program, hvilket vil blive udleveret som en manual; dertil må forventes hjemmearbejde.

Hvorfor skal du tage angst alvorligt?

Angst og ængstelighed er en af tidens største psykiske udfordringer for børn og unge. Når et barn er ramt af angst, bliver hverdagen for familien ofte én lang overlevelse, hvor det kan opleves som nødvendigt at skulle navigere i valget imellem at lokke eller presse barnet/den unge – hvilket ofte resulterer i frustrationer og vrede. Angst går ikke væk af sig selv; der er brug for hjælp og viden om, hvordan angst håndteres.

Cool Kids og Chilled er et familiebaseret gruppeforløb. Dette indebærer, at familien arbejder sammen om opgaverne og hjælper hinanden. Det er ikke kun barnet/den unge, som er i behandling – det er hele familien. Forældrenes opgave er at støtte og bakke op om processen.

En vigtig del af forløbet er psykoedukation – det vil sige undervisning i, hvad angst er og hvorfor den opstår.

I Cool Kids forløbene er forældrene med hver gang.

I Chilled forløbene er forældrene med 4 gange – én gang er udelukkende med forældrene.

Ring og bestil tid

61 68 83 72