Familievejledning

Familievejledning er vejledning til forældre i forhold til de udfordringer, som familien søger hjælp til. Det kan være søskendekonflikter, barn med diagnoser eller forældrerollen.

Jeg giver rådgivning med forslag til ændringer og løsninger. Familien får konkrete redskaber til at skabe forandring i hverdagen. Familievejledning er sammensat af forskellige metoder og indsatser. Et forløb strækker sig over 3-6 måneder. Jeg anbefaler i opstartsfasen, at samtalerne er ugentlige. Hver samtale vil udmunde sig i konkrete tiltag, som skal afprøves i praksis. Ved efterfølgende samtale evalueres disse og udgør afsæt for videre tiltag.

Jeg skaber fokus på, hvordan oplevelser og forståelser kan være forskellige. Derigennem skabes grobund for ny forståelse og bedre kommunikation.

Ring og bestil tid

61 68 83 72