Samtaler med børn

Alle børn gør det godt, hvis de kan – men nogle gange er der et misforhold imellem de krav og forventninger vi stiller og de kompetencer børnene har.

Når børn og forældre kommer i forløb hos mig, er min vigtigste opgave at forstå børnenes måde at se verden på. Nogle gange forstår barnet ikke verden eller de forventninger som der stilles.  Andre gange er det verden der ikke forstår barnet – så bliver opgaven at oversætte, så barnet kan forstå eller blive forstået og dermed har barnet mulighed for at handle anderledes.

Jeg har forskellige tilgange til dette både af kreativ, visuelle og af legende karakter. Målet er altid at skabes grobund for ny forståelse både hos barnet og de voksne.

Ring og bestil tid

61 68 83 72