Samtaler med børn

Alle børn gør det godt, hvis de kan – men nogle gange er der et misforhold imellem de krav og forventninger vi stiller og de kompetencer børnene har.

Når børn kommer i forløb hos mig, er min vigtigste opgave at forstå børnenes måde at se verden på. Jeg har forskellige tilgange til dette både af kreativ og legende karakter.

Jeg anvender bl.a. Sandplay terapi. Sandplay er konkret at lade barnet arbejde i to sandkasser med tilhørende figurer. Man kan sige, at barnet fører en samtale med sig selv om det, som er vigtigt i deres personlige udvikling. Ved at arbejde i sandkasserne kan barnet beskrive det, de endnu ikke har ord for eller som er for svært at tale om. Arbejdet i sandkasserne kan virke opbyggende og dæmpende på angst, afmagt, mismod og stress eller helt ophæve disse tilstande.

Jeg skaber fokus på, hvordan oplevelser og forståelser kan være forskellige. Derigennem skabes grobund for ny forståelse og bedre kommunikation.

Ring og bestil tid

61 68 83 72