Unge Coaching

Ungecoaching er en samtale om det den unge har brug for hjælp og støtte til. Målet er at skabe forandring, udvikling eller finde nye veje i fastlåste mønstre.

Der er meget, som unge skal tage stilling til i dag; både i forhold til uddannelse, venner og i forhold til sig selv. Stress, pres og angst er en del af mange unges hverdag.

Jeg arbejder med løsningsfokuseret tilgang, og derigennem finder vi sammen frem til, hvad der er brugbart for den enkelte. Jeg giver konkrete redskaber og værktøjer til den unge.

Jeg har desuden mulighed for at skræddersy særlige forløb til unge med særlige behov. Her kan det være relevant at arbejde med udvikling af sociale kompetencer samt forståelse af egne udfordringer og behov.

Med erfaring i arbejdet som inklusionsvejleder og trivselslærer, samt 20 års arbejde med specialundervisning og specialpædagogik; herunder børn og unge med ADHD og ASF samt børn med andre sociale, psykiske, kognitivt og faglige problemstillinger, er jeg også rustet til at vejlede forældre og unge omkring trivsels- og skolemæssige problematikker.

Jeg har særlig god erfaring med skolevægringsproblematikker ved at kombinere angstbehandling og ungecoaching til den unge. Dette kan med fordel kombineres med forældrevejledning og/eller sparring med det pædagogiske personale. 

Ring og bestil tid

61 68 83 72